Verzekeringen

Scooterverzekering? Let dan goed op als je deze voor je kind afsluit.

Het lijkt misschien aantrekkelijk: de scooter van je kind verzekeren tegen een veel lagere premie dan wat de jonge bestuurder zou moeten betalen. Toch is het niet verstandig om de jongste bestuurder niet te vermelden: bij schade kan de verzekeraar besluiten om niet uit te keren of om een hoog eigen risico te hanteren.

Jongeren betalen aanzienlijk meer verzekeringspremie voor hun scooter dan bijvoorbeeld iemand van middelbare leeftijd. Alle aanbieders van scooterverzekeringen rekenen een leeftijdstoeslag. Uit onderzoek van MoneyView blijkt dat het gemiddelde premieverschil tussen een 16-jarige en een 45-jarige bestuurder voor een Peugeot-scooter jaarlijks ruim 1.600 euro bedraagt bij een volledig casco dekking. Dit verschil wordt nog groter bij bijvoorbeeld een scooter met een hoger risico op diefstal, zoals een Vespa.

Regelmatige bestuurder
Vaak wordt een bromfiets verzekerd op naam van de ouders, wat tot de leeftijd van 18 jaar vrij gebruikelijk is. Echter, het is cruciaal om te vermelden wie de regelmatige bestuurder is. De verzekeraar vraagt hierom en bepaalt mede de premie op basis van de leeftijd van deze jonge bestuurder.

Als het kind niet bij de verzekeraar bekend is, kan dat financiële gevolgen hebben. Volgens MoneyView hanteren alle aanbieders in hun voorwaarden een verhoogd eigen risico voor schades veroorzaakt door een niet-geregistreerde jonge bestuurder. Dit extra eigen risico varieert van 200 tot 3.000 euro per schadegebeurtenis.

Fraude
Bovendien bieden sommige verzekeraars helemaal geen dekking voor verkeersschade veroorzaakt door een onbekende jonge bestuurder, zelfs niet als het schade aan een ander betreft. Ten slotte kan het verzwijgen van de bestuurder worden beschouwd als fraude door de verzekeraar.

Bron: Finfin van Adfiz

ONZE ADVISEURS HELPEN JE GRAAG VERDER.

Zeker weten dat een adviseur de tijd en ruimte voor al je wensen en behoeftes neemt? Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak en wij zetten de koffie klaar.

Vrijblijvend advies →

NVO BLOG